ايلنا/ عرفان زارع نوجوان ۱۸ ساله شيرازي که بدليل سانحه تصادف دچار مرگ مغزي شده بود، با رضايت خانواده اعضاي بدنش اهدا شد و به چندين نفر جان دوباره بخشيد.

حميدرضا رفيعي‌پور، مسئول واحد فراهم‌آوري اعضا پيوندي دانشگاه علوم‌پزشکي شيراز با اشاره به اينکه هر انساني مي‌تواند با اهدا عضو خود، جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد گفت: ساليانه هزاران نفر در استان فارس منتظر دريافت عضو براي زندگي دوباره هستند.
وي افزود: علاوه بر اين ۵۲ قسمت از بافت بدن که نياز به گردش خون ندارند مثل قرنيه چشم، تاندون، استخوان و قسمت هايي از پوست بدن نيز مي‌توانند به بيماران اهدا شوند.
رفيعي پور ضمن اشاره به وضعيت نسبتا مطلوب اهدا عضو در فارس و شيراز تصريح کرد: عليرغم اينکه اهدا عضو در شيراز و فارس بسيار مورد توجه خانواده ها قرار گرفته اما کماکان بيش از چند هزار بيمار براي بقاي زندگي خود چشم انتظار رضايت اهدا عضو از سوي خانواده هاي متوفيان هستند.
مسئول واحد فراهم آوري اعضا پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ضمن قدرداني از خانواده عرفان زارع پسر ۱۸ ساله شيرازي که با اهدا عضو خود جان چندين نفر را نجات داد، گفت: بدليل اينکه خانواده عرفان خيلي سريع تصميم به اهدا عضو وي گرفتند، توانستيم جان چندين نفر را نجات دهيم.

رفيعي پور ادامه داد: در مرگ مغزي بدليل اينکه اعضا بدن به سرعت سم توليد مي‌کنند نمي‌توان زمان زيادي را منتظر ماند و سريعا بايد اهدا عضو انجام شود.
پدر بزگ عرفان ۱۸ ساله هم در ادامه گفت: تصميم براي اهداي اعضاي بدن فرزندمان بسيار عجيب و لحظه اي اتفاق افتاد و اصلاً از قبل هيچ برنامه اي براي انجام اين کار نداشتيم.
وي گفت: دقايقي با پيشنهاد برخي اعضاي خانواده با خود فکر کرديم و گفتيم اگر عرفان را همين گونه به خاک بسپاريم هيچ اتفاق مهمي نمي‌افتد و فقط اندام‌هاي فرزندمان که مي‌تواند جان چند نوجوان يا جوان ديگر را نجات دهد، در زير خاک از بين مي‌رود.
 به هر حال کم بودن تعداد اهداي عضو در مقايسه با ميزان جان باختگان ناشي از مرگ مغزي در ايران در حالي است که به گفته مسئولان هزار نفر در کشور براي نجات جان خود و زندگي عادي در نوبت دريافت اعضاي پيوندي هستند.
هنوز هم سالانه هزاران نفر از بيماران نيازمند به پيوند اعضا در کشور جان خود را از دست مي دهند و اين در حالي است که در نقاط مختلف کشور به دليل عدم آشنايي با موضوع ، روزانه اعضاي بدن سالم زيادي از افراد مرگ مغزي شده در خاک دفن شده و نابود مي شوند.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online