جام جم/ با زرد ماندن وضعيت پايتخت از نظر شيوع ويروس کرونا، همچنان و صرفا باشگاه‌هاي ورزشي ورزش‌هاي پربرخورد از جمله کشتي، کاراته و جودو و نيز باشگاه‌هاي ورزشي سالني با محدوديت و تعطيلي تا پايان هفته جاري روبرو هستند.

طبق جدول گروه‌هاي شغلي، مراکز تمرين و انجام مسابقات ورزشي در گروه شغلي دو، استخرهاي سرپوشيده به عنوان گروه شغلي سه و باشگاه‌هاي ورزشي ورزش‌هاي پربرخورد از جمله کشتي، کاراته و جودو و نيز باشگاه ورزشي سالني به عنوان گروه شغلي چهار تعيين شده‌اند.
بنابراين محدوديت‌ هاي ورزشي پايتخت با زرد شدن وضعيت از نظر شيوع ويروس کرونا از ۲۰ دي ماه سال جاري، صرفا به باشگاه‌هاي ورزشي ورزش‌هاي پربرخورد از جمله کشتي، کاراته و جودو و نيز باشگاه هاي ورزشي سالني کاهش يافته است.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran