باشگاه خبرنگاران/ مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي گلستان از ممنوعيت برداشت شن و ماسه در هزار کيلومتر از رودخانه‌هاي استان خبر داد.

سيد محسن حسيني، مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي گلستان گفت: رودخانه‌ها معدن نيستند، بلکه مجاري عبور آب، زهکش منطقه و تغذيه کننده سفره‌هاي زيرزميني هستند، به همين دليل در هزار کيلومتر از رودخانه‌هاي جوان استان به دليل کف شکني و ريزش برداشت شن و ماسه ممنوع است.
وي افزود: چنانچه سيلابي رخ دهد و شن و ماسه در رودخانه تجميع شود مجوز‌هاي موردي براي برداشت صادر مي‌شود که پيمانکاران دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها به دليل ارائه خدمات در اولويت هستند.
حسيني بيان کرد: مصالحي توليد شده در استان پنج درصد از رودخانه ها، پنج درصد از معادن کوهي و حدود ۹۰ درصد از زمين‌هاي زراعي تامين مي‌شود.
مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي گلستان افزود: بايد کاري کنيم معادن کوهي وارد مدار شده و رودخانه‌ها کمتر مورد برداشت صورت گيرد.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today