باشگاه خبرنگاران/ مراجع عظام تقلید به پرسشی درباره "منع حضور همسر در فضای مجازی توسط شوهر" پاسخ دادند.

متن پرسش و پاسخ به شرح زیر است:
آیا شوهر می‌تواند همسرش را از حضور در فضای مجازی منع کند؟
در پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی آمده است: شوهر نمی‌تواند همسرش را از حضور در فضای مجازی منع کند. البته می‌تواند هزینۀ اینترنت او را پرداخت نکند.
پاسخ آیت الله شبیری نیز حاکی است: اگر استفاده از این شبکه‌ها مستلزم تصرف در اموال همسر باشد، نمی‌تواند بدون رضایت وی استفاده کند. در غیر این صورت، هرچند اطاعت از شوهر در چنین موردی شرعاً واجب نیست؛ ولی مناسب است زوجین با کمک هم، فضای صمیمی زندگی را حفظ و تقویت کنند و از ایجاد خلل در زندگی با اموری که ضرورتی ندارد، ممانعت کنند.
آیت الله سیستانی در پاسخ گفت: شوهر نمی‌تواند همسرش را از حضور در فضای مجازی منع کند، مگر این که از اموال و دارایی‌های او استفاده کند.
در پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به این سوال نیز آمده است: در مواردی که کاری بر خلاف شرع انجام می‌شود، با زبانی نرم و مهربان، ایشان را از آن نهی نمایید. ضمن این که لازم است از اموری که موجب اختلاف می‌شود، خودداری شود.
آیت الله نوری همدانی در پاسخ بیان کرد: توصیه می‌شود در این امور به مقتضای خواست شوهر عمل شود.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday