رکنا/ مردم سی سخت از روز زلزله تا به حال امکانات خیلی کمی در اختیار دارند.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today