راه دانا/ در حالی شبکه دانش آموزی شاد یکی از نقشه های راه آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی تحصیلی در ایام کرونا بود که به لطف کم کاری دولتمردان، سیستان و بلوچستان با ۴۷ درصد کمترین سهم را در این برنامه دارد.

محمدحسین کفراشی، رئیس مرکز ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در خصوص میزان مشارکت دانش اموزان در برنامه شاد، گفت: ٨۵ درصد از دانش آموزان در شبکه شاد فعال هستند.
وی بیان کرد: از این میزان سیستان و بلوچستان با ۴۷ درصد کمترین و قم با ٩٣ درصد بیشترین پوشش تحصیلی را دارا است.
 

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today