ایسنا/ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: تاکنون مورد مثبت رسمی آزمایشگاهی ابتلای کرونای انگلیسی در زنجان گزارش نشده ولی به این معنا نیست که این نوع ویروس جهش‌یافته در استان وجود ندارد.

محمدرضا صائینی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در رابطه با ویروس کرونا انگلیسی، اظهار کرد: نمونه‌های مشکوک به ابتلای کرونای انگلیسی در استان را به آزمایشگاه‌ ارسال کرده‌ایم که تاکنون مورد مثبتی مشاهده نشده ولی جواب آزمایش چندین نفر هنوز آماده نشده است؛ گفتنی است آزمایشگاه‌های استان توانایی شناسایی کرونای انگلیسی را دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مورد رسمی تایید شده آزمایشگاهی ابتلا به کرونای انگلیسی در استان زنجان گزارش نشده است، افزود: نبود مورد رسمی تایید شده آزمایشگاهی کرونای انگلیسی به این معنا نیست که کرونای انگلیسی در سطح استان زنجان وجود ندارد.
این مسئول با بیان اینکه موارد بستری اطفال در بیمارستان‌های استان پایین است، تصریح کرد: طبق آنالیزهای آماری موردی که دال بر بالا رفتن گروه سنی خاصی در سطح استان زنجان باشد، نداریم و گروه سنی نسبت به گذشته تفاوت معناداری نداشته است.

 
  
  

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today