باشگاه خبرنگاران/ شاید تصورش سخت باشد، اما در گلستان پزشکان توانستند یک بیمار مغزی را در حالی که جمجمه اش شکافته شده و بیدار است عمل کنند.

یک مرد جوان هم زمان که پزشکان مشغول در آوردن تومور از سرش بودند برای همسرش زهرا در شبکه‌های اجتماعی پیامی فرستاد و از او خواست نگران نباشد و استرس نداشته باشد.
جراحی در زمان بیداری یکی از شیوه‌های جراحی است که در دنیا متداول بوده، اما در استان گلستان دیروز برای نخستین بار انجام‌شد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today