باشگاه خبرنگاران/ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۰۶ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۷۶ در وضعیت(زرد) سالم ثبت شد.
کیفیت هوای این کلان‌شهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز با شاخص ۱۰۶ وضعیت(نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
وضعیت کیفی هوا صبح امروز در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد و خیابان پروین با شاخص ۱۵۲(قرمز) ناسالم برای عموم و در خیابان استانداری با شاخص ۷۴ و رودکی با شاخص ۵۹(زرد) سالم است.
امروز داده‌های کیفی هوا از ۱۰ ایستگاه بزرگراه خرازی، میدان انقلاب، میدان فیض و خیابان‌های رهنان، فرشادی، میرزا طاهر، کاوه، کردآباد، ورزشگاه میثاق و باهنر در دسترس نیست.
کیفیت هوا در شهر‌های مجاور کلان‌شهر اصفهان از جمله شاهین‌شهر با میانگین ۵۵ و سجزی با میانگین ۷۹(زرد) سالم است؛ همچنین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا در شهر‌های خمینی شهر، مبارکه، نجف آباد، کاشان و منطقه دولت آباد در دسترس نیست.آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today