ایسنا/ رئیس بازرسی اتاق اصناف استان همدان درباره شایعه تعطیلی بازار همدان از نیمه اسفندماه گفت: تا زمانی که ستاد کروناویروس درباره تعطیلی بازار تصمیمی اتخاذ نکند، بازار به هیچ عنوان تعطیل نخواهد شد.

مصطفی باقری، رئیس بازرسی اتاق اصناف استان همدان در این باره اظهار کرد: ستاد کرونا براساس رنگ بندی استان نسبت به تعطیلی مشاغل گروه یک، دو، سه و چهار تصمیم‌گیری خواهد کرد که تاکنون هیچ مصوبه‌ جدیدی مبنی بر تعطیلی بازار و گروه‌های شغلی صادر نشده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای اسفندماه تیم‌های بازرسی اصناف بعدازظهرها هم به طور مستمر در سطح شهر مستقر هستند، تصریح کرد: ۳۰ هزار واحد صنفی در همدان فعالیت می‌کنند که بازرسی این تعداد واحد صنفی با تیم‌های بازرسی ما محدود است بنابراین اگر مردم شکایات خود را به واحد بازرسی اصناف ارسال کنند می‌توانیم بازرسی دقیقی از واحدهای صنفی داشته باشیم.
باقری با بیان اینکه شهروندان با استفاده از چهار راه ارتباطی با بازرسی اتاق اصناف می‌توانند شکایات خود را مطرح کنند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۲۴، تلفن ۳۲۵۲۰۳۵۶، اپلیکیشن امیران-اصناف و مردم ایران و همچنین به صورت حضوری در واحد شکایات اتاق اصناف می‌توانند گزارشات و شکایات خود را مطرح کنند.
رئیس بازرسی اتاق اصناف استان همدان در ادامه اضافه کرد: روزانه ۲۰ تا ۳۰ شکایت به واحد شکایات اتاق اصناف همدان ارسال می‌شود که برخی منجر به دریافت رضایت شاکی و برخی نیز منجر به جریمه واحد صنفی می‌شود.

  
  
 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today