آخرین خبر/ آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای خوزستان.

شهرهای قرمز: 12 
شهرهای نارنجی: 8
شهرهای زرد: 7

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today