فارس/ دو رکورد شکستن اجسام سخت توسط ورزشکاران سروستانی در فدراسیون ورزش‌های همگانی به ثبت رسید.

این ثبت رکورد روز یکشنبه دهم اسفند ماه جاری در شهرستان سروستان با حضور ناظر فدراسیون ورزش های همگانی، دبیر ثبت رکورد های ورزشی کشور، رئیس هیأت ورزش های همگانی استان فارس و مسئولان محلی انجام شد.
بر همین اساس، فرجام شفیعی سروستانی با انگشت اشاره اقدام به شکستن ۱۱۳ سنگ تراورتن در زمان ۲۶ ثانیه کرد و این رکورد را به نام خود به ثبت رساند.
علیرضا نصیری فارسی دیگر ورزشکار سروستانی توانست رکورد شکستن شش تن سنگ تراورتن را جا به جا کند و رکورد شکستن ۷۹۶ سنگ را با ضربات مشت ثبت نماید. رکورد قبلی کشور ۷۵۶ سنگ بود.
این دو ورزشکار پس از شش ماه تمرین منظم، توانستند این رکوردها را به نام خود ثبت کنند.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online