بازار/ استاندار ايلام گفت: به دليل پيشگيري از کرونا، پايانه مسافربري مرز مهران به مدت يک هفته ديگر تعطيل شده است.

محمد نوذري، استاندار ايلام اظهار کرد: هم اکنون ايلام در داخل يک مستطيل خطر کرونا از ۴ گوشه از سمت عراق، خوزستان، کرمانشاه و لرستان قرار گرفته که نيازمند توجه لازم است.
وي افزود: با توجه به شرايط موجود مرز مسافرتي پايانه بين المللي مهران يک هفته ديگر تعطيل است.
استاندار ايلام با اشاره به اينکه چادر زدن تا پايان تعطيلات نوروز در ايلام ممنوع است تاکيد کرد: هيچ برنامه اي براي پذيرايي از مسافران نوروزي نداريم.
وي بيان کرد: در اين ايام مسافران به ايلام سفر نکنند و ايلاميان ساکن ديگر استان‌ها هم با توجه به شرايط کرونا تا حد امکان به استان سفر نداشته باشند اما در صورت ورود به استان بايد تست شوند.