فارس/ مدیر شبکه بهداشت و درمان پارسیان گفت: با برگزاری مراسم جشن عروسی در شهر پارسیان تعداد زیادی از مهمانان به کرونای جهش یافته مبتلا شدند و تعدادی در بیمارستان بستری شدند.

آمنه ماجدی، مدیر شبکه بهداشت و درمان پارسیان اظهار کرد: با برگزاری مراسم جشن عروسی در شهر پارسیان تعداد زیادی از مهمانان به کرونای جهش یافته مبتلا شدند، که در نهایت منجر به بستری شدن جمعی از آنان در بیمارستان بستری شد.
وی از مردم پارسیان خواست تا واکسینه شدن عموم افراد در جامعه، پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و در تجمعات شرکت نکنند تا شاهد از دست دادن عزیزی نباشیم و خانواده‌ای را داغدار نبینیم.
مدیر شبکه بهداشت و درمان پارسیان اضافه کرد: با توجه به اتمام تعطیلات نوروز و بازگشت نیروهای کار غیربومی به شهرستان شاهد افزایش بیش از پیش کرونا خواهیم بود که باید با تست منفی از شهرستان مبدأ برگردند.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today