باشگاه خبرنگاران/ آمار‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نشان می‌دهد در حالی که دیروز جمع مبتلایان شناسایی شده در استان ۲۵ هزار و ۳۷۵ نفر بوده امروز این تعداد به ۲۶ هزار و ۲۳ نفر رسیده است.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar