باشگاه خبرنگاران/ فرماندار گرگان گفت: اکنون گرگان جزو شهر‌های قرمز شناخته شد و تردد پلاک‌های غیر بومی در گرگان ممنوع است.

محمد حمیدی فرماندار گرگان در رابطه با قرمز شدن وضعیت گرگان اظهار کرد: با دورهمی‌هایی که مردم در ایام عید داشتند پیش بینی میشد که وضعیت گرگان نگران کننده شود.
او ادامه داد: باتوجه به وضعیت شهرستان ماهم مطابق مصوبات ستاد کرونا عمل خواهیم کرد و هرگاه این ستاد دستور صادر کند نسبت به تعطیلی گروه ۲ که ۷۰ درصد بازاریان خواهند بوداقدام می کنیم.
فرماندار گرگان گفت: با توجه به اینکه گرگان جزو شهر‌های قرمز شناخته شد تردد پلاک‌های غیر بومی در گرگان ممنوع است و همچنین پلاک‌هایی که متعلق به گرگان هستند نمی‌توانند به شهر‌های دیگر ورود کنند.
او در خصوص دستفروشان، افزود: هرگاه مغازه‌ها تعطیل شوند قطعا دست فروشان هم باید تعطیل شوند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today