باشگاه خبرنگاران/ دبير ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: ۷۰۳ داوطلب عضويت در شورا‌هاي اسلامي روستا‌ها و تيره‌هاي عشايري استان تا پايان روز سوم، نام‌نويسي کردند.

خسرو دهقاني، مديرکل سياسي، انتخابات و تقسيمات کشوري استانداري بوشهر و دبير ستاد انتخابات استان اعلام کرد: در روز سوم ثبت نام داوطلبان شورا‌هاي روستايي و تيره‌هاي عشايري، ثبت نام ۷۰۳ نفر قطعي شد که از اين تعداد ۹۴ درصد مرد(۶۶۱ نفر) و ۶ درصد زن(۴۲ نفر) هستند و بيش از ۹۰ داوطلب نيز ثبت نام آن‌ها در مرحله رسيدگي قرار دارد.
وي با اشاره به افزايش روند ثبت نام‌ها، افزود: تعداد ثبت نام‌ها در روز سوم حدود دوبرابر ثبت نام‌هاي روز اول بوده است.
دبير ستاد انتخابات استان بوشهر ادامه داد: بيشترين ثبت نام‌ها در شهرستان‌ها مربوط به شهرستان دشتستان با ۱۹۲ داوطلب و بيشترين ثبت نام در بخش‌ها نيز مربوط به بخش دلوار در شهرستان تنگستان با ۶۷ داوطلب بوده است.
دهقاني با اشاره به آمار ثبت نام کنندگان قطعي و نهايي شده به تفکيک ۱۰ شهرستان استان تا روز سوم بيان کرد: در شهرستان بوشهر ۶۶ داوطلب(بخش مرکزي ۳۱ نفر و بخش چغادک ۳۵ نفر)، در شهرستان دشتستان ۱۹۲ نفر(بخش مرکزي ۴۶ نفر، بخش شبانکاره ۴۲ نفر، بخش سعد آباد ۱۹ نفر، بخش ارم ۴۵ نفر، بخش بوشکان ۲۹ نفر و بخش آب‌پخش ۱۱ نفر) شهرستان دشتي ۹۷ نفر(بخش مرکزي ۴۲ نفر، بخش شنبه و طسوج ۳۰ نفر وبخش کاکي ۲۵ نفر)، شهرستان تنگستان ۱۲۰ نفر(بخش مرکزي ۵۳ نفر و بخش دلوار ۶۷ نفر)، شهرستان گناوه ۲۹ نفر(بخش مرکزي ۲۱ نفر و بخش ريگ ۸ نفر)، شهرستان کنگان ۳۴ نفر(بخش مرکزي ۱۲ نفر و بخش سيراف ۲۲ نفر)، در شهرستان ديلم ۲۱ نفر(بخش مرکزي ۷ نفر و بخش امام حسن ۱۴ نفر)، شهرستان جم ۸۰ نفر(بخش مرکزي ۵۵ نفر و بخش ريز ۲۵ نفر)، شهرستان عسلويه ۳۶ نفر(بخش مرکزي ۹ نفر و بخش چاه مبارک ۲۷ نفر)، شهرستان دير ۲۸ نفر(بخش مرکزي ۹ نفر، بخش بردخون ۷ نفر و بخش آبدان ۱۲ نفر)، ثبت‌نام کرده‌اند.
مديرکل سياسي و انتخابات استانداري بوشهر گفت: ثبت نام از داوطلبان شورا‌هاي روستايي و عشايري تا ۲۲ فروردين ادامه دارد و داوطلبان به روش‌هاي غير حضوري و حضوري مي‌توانند ثبت نام کنند.
دهقاني از همه واجدين شرايط و به ويژه کارشناسان، نخبگان و متخصصان در زمينه‌هاي مختلف براي ثبت نام در انتخابات شورا‌هاي اسلامي روستا و تيره‌هاي عشايري دعوت کرد.
وي تاکيد کرد: افرادي که قصد داوطلب شدن دارند، قبل از ثبت نام گواهي نداشتن سوء پيشينه را بگيرند.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar