فارس/ رئيس اتحاديه صنفي ميوه و تره‌بار کاشان از فراواني ميوه در ميدان ميوه و تره‌بار و نبود مشتري براي خريد خبر داد.

عباس رحماني‌پور، رئيس اتحاديه صنفي ميوه و تره‌بار کاشان با بيان اينکه بازار ميوه و تره‌بار رونق چنداني ندارد، اظهار کرد: هيچ‌گونه کمبودي در عرضه ميوه وجود ندارد؛ اما مردم پشتوانه مالي ندارند تا بتوانند خريد کنند.
وي با اشاره به اينکه ميوه گران نيست؛ اما مردم امکان خريد ندارند، افزود: ميوه در ميدان مانده است، مردم نمي‌توانند خريد کنند و قدرت خريد مردم نسبت به سال گذشته نزول کرده است.
رئيس اتحاديه صنفي ميوه و تره‌بار کاشان با بيان اينکه وقتي مردم ميوه خريداري نکنند يک نوع سرطان اقتصادي رخ مي‌دهد، گفت: کرايه‌ها گران، هزينه‌ها سنگين و مردم درآمد اقتصادي ندارند.
رحماني‌پور گفت: کاهش قدرت خريد مردم نقش مؤثري در اين موضوع داشته است به‌ طوري‌که مي‌توان گفت قدرت خريد مردم به طور جدي کاهش داشته است.
وي، از فراواني ميوه در ميدان ميوه و تره‌بار و نبود مشتري براي خريد خبر داد و گفت: قيمت ميوه با توجه به افزايش توليد مناسب است؛ اما قدرت خريد مردم پايين آمده است.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today