ايرنا/ مدير جهاد کشاورزي استهبان فارس اعلام کرد: ميزان خسارت سرما به کشاورزي اين شهرستان اعم از باغ و کشتزار حدود يک هزار و ۲۱۰ ميليارد ريال برآورد شده است.

مهدي اعيان منش، مدير جهاد کشاورزي استهبان فارس بيان داشت: سرمازدگي باغ ها و زراعت ها طي چند شب گذشته به محصولات يک هزار و ۳۶۰ هکتار در استهبان خسارت وارد کرد.
روابط عمومي جهاد کشاورزي استهبان از قول وي افزود: سرمازدگي به ۵۰۰ هکتار باغ جديد الاحداث انجير عمدتا در منطقه خير، ۵۰۰ هکتار باغ پسته عمدتا در رونيز،  بيش از ۱۰۰ هکتار باغ انار عمدتا در ايج و بيش از ۳۰۰ هکتار درختان سيب، زرد آلو، گوجه باغي و انواع ديگر درختان سياه ريشه خسارت ۵۰ تا صد درصدي وارد کرد.
اعيان منش اظهار داشت: دربين زراعت ها عمده خسارت ها به کشتزارهاي گندم، يونجه، بادمجان و باقلا بوده است.
وي بيان داشت: سرما زدگي برخي مناطق در روزهاي آينده خود را نمايان تر خواهد کرد و تنها راه جبران خسارت بيمه کردن محصولات است که پيگيري هاي لازم از طريق صندوق بيمه محصولات کشاورزي در حال انجام است.
مدير جهاد کشاورزي استهبان با تاکيد بر بيمه محصولات کشاورزي اضافه کرد: با توجه به افزايش هزينه ها، کشاورزان و دامداران نسبت به بيمه مزارع، باغ ها و دام هاي خود اقدام کنند تا در هنگام بروز چنين حوادثي کمتر متضرر شوند و قسمتي از هزينه هاي انجام شده به آنان برگردد.
استهبان در فاصله ۱۶۰ کيلومتري شرق شيراز قرار دارد.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online