تیتر1/ رحمانی فضلی الحاق و ادغام روستای محمودآباد به شهر کرج را به استاندار البرز ابلاغ کرد.

رحمانی فضلی وزیر کشور در ابلاغیه ای به شهبازی استاندار البرز با انعکاس مصوبه هیات وزیران، مبنی بر الحاق و ادغام روستای محمودآباد در شهر کرج دستور داد؛ با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرائی آن اقدام لازم در این زمینه دنبال شود.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday