مهر/ واکسن آنفلوانزاي انساني از طريق ويدئوکنفرانس توسط رئيس جمهور در استان البرز به بهره‌برداري رسيد.

واکسن آنفلوآنزاي انساني صبح پنجشنبه از طريق ويدئوکنفرانس توسط رئيس جمهور در يکي از شرکت‌هاي دارويي استان البرز به بهره‌برداري رسيد.
اين شرکت توانسته است به دانش توليد واکسن نوترکيب آنفلوانزاي انساني دست پيدا کند. اين امکان با تلاش دانشمندان ايراني ايجاد شده است و با توليد اين واکسن‌ها جلوي خروج ارز گرفته شود.
با اين رونمايي امکان تأمين کل نياز کشور به اين واکسن وجود دارد. تنها حدود ۳۰ درصد از مواد اوليه اين واکسن از خارج از کشور تأمين مي‌شود.
با توليد واکسن نوترکيب آنفلوآنزاي فصلي(انساني) توسط يک شرکت دانش بنيان نه تنها نياز کشور به اين واکسن استراتژيک برطرف مي‌شود بلکه باعث اشتغالزايي به صورت مستقيم حداقل ۶۰ نفر و غير مستقيم ۱۵۰ نفر خواهد شد.
براي توليد اين واکسن ۵۰ ميليارد تومان در قالب وام توسط دولت و ۵۰ ميليارد تومان از سوي بخش خصوصي سرمايه‌گذاري شده است.

 

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday