ايمنا/ کارشناس پيش‌بيني هواشناسي استان اصفهان گفت: از اواخر امروز چهارشنبه در استان اصفهان شاهد ورود سامانه ناپايدار جوي خواهيم بود و رگبارهاي بهار به طور متناوب همراه با رعدو برق در بستري از مناطق به ويژه غرب استان پيش‌بيني مي‌شود.

آسيه آقايي، کارشناس پيش‌بيني هواشناسي استان اصفهان با اشاره به گذر جوي ناپايدار از امروز تا اوايل هفته آينده در استان اصفهان، اظهار کرد: در اين مدت آسمان بسياري از مناطق صاف تا قسمتي ابري است و گاهي افزايش ابر و وزش باد نسبتاً شديد نيز پيش‌بيني مي‌شود.
وي با اشاره به آغاز رگبارهاي متناوب بهاري همراه با رعد و برق از بعد ازظهر امروز در بسياري از مناطق به ويژه غربي استان، تصريح کرد: از اواخر امروز چهارشنبه در استان اصفهان شاهد ورود سامانه ناپايدار جوي خواهيم بود و رگبارهاي بهار به طور متناوب همراه با رعد و برق در بستري از مناطق به ويژه غرب استان پيش‌بيني مي‌شود.
کارشناس پيش‌بيني هواشناسي استان اصفهان افزود: از فردا تا روز يک‌شنبه به طور متناوب در اکثر مناطق استان شاهد وزش باد نسبتاً شديد تا شديد خواهيم بود.
آقايي ادامه داد: با اشاره به اينکه دماي هوا در ۲۴ ساعت آينده در اکثر مناطق بين يک تا سه درجه افزايش دارد، گفت: بيشينه و کمينه دماي هواي کلانشهر اصفهان بين ۲۹ درجه سانتي‌گراد بالاي صفر و ۹ درجه سانتي‌گراد بالاي صفر در نوسان است.
کارشناس پيش‌بيني هواشناسي استان اصفهان اضافه کرد: خور و بيابانک با دماي ۳۲ درجه سانتي‌گراد بالاي صفر و بوئين, مياندشت با دماي سه درجه سانتي‌گراد زير صفر به ترتيب گرم‌ترين و سردترين مناطق استان پيش‌بيني مي‌شود.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today