ايرنا/ نخستين شناسنامه فرزند حاصل از ازداواج زن اسفرايني در استان خراسان شمالي با تبعه خارجي در آييني با حضور مسوولان محلي تحويل شد.

مهدي کرامتي، فرماندار اسفراين در اين آيين تصويب قانون اعطاي شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي و ابلاغ آن از سوي دولت را اقدامي ارزشمند از سوي جمهوري اسلامي ايران دانست.
وي اظهار کرد: تاکنون براي ۴۶ خانوار با ۱۱۵ نفر، پرونده براي دريافت شناسنامه ايراني تشکيل شد و مراحل قانوني براي اعطاي شناسنامه به اين افراد مراحل پاياني خود را طي مي کند.
فرماندار اسفراين اضافه کرد: با تحويل شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي مشکل احراز هويت ملي اين فرزندان نيز مرتفع مي شود.
کرامتي بيان کرد: تا پيش از صدور شناسنامه اين خانواده‌ها براي احراز هويت فرزندانشان با مشکلات زيادي مواجه بودند و با دريافت اوراق هويتي اين افراد نيز از يک هويت ملي ايراني برخوردار شدند.
نخستين شناسنامه فرزند حاصل از ازدواج زن ايراني  با تبعه خارجي در استان خراسان شمالي بهمن ماه سال گذشته تحويل شد. 
براساس آمار رسمي ۱۰۹ تبعه خارجي که با زنان ايراني ازدواج کردند در استان خراسان شمالي سکونت دارند که مراحل قانوني براي صدور شناسنامه براي اين افراد در دست بررسي است.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today