باشگاه خبرنگاران/ با اهدای اعضای بدن عباس صفر علی زاده صفحه جدیدی از زندگی به روی بیماران در صف پیوند باز شد.

عباس صفر علی زاده مرد ۵۵ ساله مرندی به علت خونریزی مغزی دچار عارضه شده بود که با رضایت خانواده کبد او به مرد ۳۵ ساله تبریزی و یکی از کلیه‌ها نیز به مرد ۴۹ ساله پارس آبادی پیوند زده شد.
قلب نیز جهت استفاده از دریچه‌های قلبی به تهران منتقل شد.
هفته گذشته نیز اعضای بدن زن ۴۱ ساله تبریزی زندگی را به پنج بیمار در صف پیوند بخشید.
این دومین مورد از اهدای عضو طی امسال  در استان آذربایجان شرقی است.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today