ايرنا/ «توربافي» يکي از صنايع دستي قديم بوشهر است، ترميم يا بافتن تور ماهيگيري بستگي به نوع ماهي‌اي دارد که قرار است با آن صيد شود، چشمه‌ها يا حلقه‌ها را براساس نوع صيد از نخ هاي کتاني يا نايلوني کوچک يا بزرگ مي‌بافند.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar