ايرنا/ مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه وضعيت منابع آبي استان را نگران کننده دانست و گفت: آب ذخيره شده پشت سدها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش يافته است.

بهرام درويشي، مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه روز يکشنبه اظهار داشت: اين ميزان کاهش ذخاير سدها بدنبال کاهش ۳۰ درصدي بارش باران و کاهش ورودي آب پشت سدها ايجاد شده است.
وي با اشاره به اينکه امسال با خشکسالي شديد دست و پنجه نرم مي کنيم، افزود: کاهش بارندگي ها بر مخازن آب زير زميني و جريان‌هاي آب سطحي نيز تاثير گذار است و شاهد کاهش در اين بخش نيز خواهيم بود.
به گفته مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه، فروردين امسال در برخي رودخانه‌هاي استان با کاهش بيش از ۹۰ درصدي روان آب نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو هستيم.

کشت‌ محصولات آب بر در استان ممنوع مي‌شود
درويشي با اشاره به اينکه بيشترين ميزان مصرف آب مربوط به بخش کشاورزي مي‌شود، گفت: به منظور صرفه جويي در مصرف آب، کاشت هر گونه محصول آب بر در سطح استان ممنوع خواهد شد.
وي توضيح داد هماهنگي لازم را در اين زمينه با سازمان جهاد کشاورزي انجام داده‌ايم و در صورت مشاهده تخلف، با کمک دستگاه قضايي با متخلفان برخورد مي‌شود.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه ادامه داد: با توجه به پيش بيني‌هاي انجام شده ميزان ذخاير سدها براي تامين آب مورد نياز کافي است و هيچ نگراني در اين زمينه وجود ندارد.
درويشي با تاکيد بر اينکه صرفه جويي در مصرف آب امسال بايد با جديت از سوي مردم رعايت شود، تاکيد کرد: بزودي کميته هايي براي کنترل ميزان مصرف با هماهنگي جهاد کشاورزي و آب و فاضلاب تشکيل خواهد شد.
وي بر ضرورت اجراي طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني تاکيد کرد و يادآور شد: بايد در بخش تعيين تکليف چاه‌هاي غير مجاز، تهيه و نصب کنتورهاي هوشمند، اصلاح و تعديل پروانه‌ها با جديت بيشتري فعاليت کنيم.
به گفته مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه، از ۲۳ محدوده مطالعاتي، ۱۰ محدوده داراي شرايط بهره‌برداري آزاد، ۹ محدوده داراي شرايط بهره‌برداري ممنوعه و ۲ محدوده داراي شرايط ممنوعه بحراني است.
درويشي از کسري مخازن استان هم خبر داد و اضافه کرد: متوسط کسري مخازن آب زيرزميني استان در حدود ۲۰ سال اخير سالانه ۴۴ ميليون مترمکعب بوده و بر اساس اين برنامه همچنين تا انتهاي برنامه هفتم توسعه بايد صرفه جويي ۲۵۴ ميليون مترمکعبي در منابع آبي استان صورت بگيرد که سهم هر بخش از جمله بخش کشاورزي، آب منطقه‌اي، آب و فاضلاب و حوزه صنعت مشخص است.
منبع تامين آب مورد نياز مردم استان کرمانشاه متنوع است و آب مصرفي از محل سدها، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و چاه ها تامين مي‌شود.
استان کرمانشاه ۱۲ سد مخزني با ظرفيت يک ميليارد و ۳۵۰ ميليون متر مکعب، ۱۷۱ کيلومتر رودخانه و بيش از ۱۸هزار چاه آب دارد.
اين استان ۲ ميليون نفر جمعيت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادي دارد و ۲.۴ درصد جمعيت کشور در اين استان ساکن هستند که از اين تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهري و ۲۵ درصد در نقاط روستايي زندگي مي‌کنند.

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today