شبستان/ مسئول گسترش شبکه هاي بهداشتي معاونت بهداشتي قزوين گفت: با توجه به اينکه حدود ۷۰۰ نفر بيماران سرطاني و بيش از ۲ هزار نفر بيماران صعب العلاج در قزوين ثبت نام کرده اند پيش بيني مي شود ظرف ۴۸ ساعت آينده اين افراد واکسيناسيون شوند.

«زهرا فتاحي» مسئول گسترش شبکه هاي بهداشتي معاونت بهداشتي قزوين با اشاره به واکسيناسيون بيماران صعب العلاج اظهار کرد: از روز گذشته واکسيناسيون بيماري کوويد ۱۹ در خصوص بيماران خاص و صعب العلاج آغاز شده است.
مسئول گسترش شبکه هاي بهداشتي معاونت بهداشتي قزوين ادامه داد: با توجه به اينکه حدود ۷۰۰ نفر بيماران سرطاني و بيش از ۲ هزار نفر بيمار صعب العلاج ثبت نام کرده اند پيش بيني مي شود ظرف ۴۸ ساعت آينده اين افراد به ما مراجعه کرده و واکسيناسيون شوند.
وي اعلام کرد: براي مراجعه به مراکز توصيه مي کنيم افراد کارت ملي و يک گواهي تائيد شده پزشک را به همراه داشته باشند و در شهرستان قزوين به مرکز بهداشت شهيد بلنديان مراجعه کنند و در ساير شهرستان ها به ستاد شهرستان ها مراجعه کنند تا واکسن تزريق کنند.
فتاحي يادآور شد: کساني که پرونده ندارند و در استان هاي ديگر ممکن است کار درمان خود را پيگيري کنند هم مي توانند با داشتن کارت ملي و گواهي پزشک مراجعه داشته باشند.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today