فارس/ دادستان استان ايلام گفت: به دنبال غيرفعال شدن تنها بالگرد استان مقرر شد ظرف مهلت يک ماه دانشگاه علوم پزشکي ايلام نسبت به تأمين بالگرد اورژانس هوايي اقدام کند.

افشار خسروي‌زاد، دادستان استان ايلام بيان داشت: تنها بالگرد استان ايلام در بهمن ۹۹ در پي سانحه و زمين گير شدن غيرفعال شد.
وي افزود: به رغم گذشت ۳ ماه از غيرفعال شدن و عدم جايگزيني براي آن، در راستاي احياي حق سلامت و تامين امکانات و خدمات اورژانسي به بيماران و مصدومان سوانح جلسه‌ايي با حضور جمعي از مسوولين ذي‌ربط تشکيل شد.
دادستان استان ايلام گفت: مقرر شد ظرف مهلت يک ماه دانشگاه علوم پزشکي ايلام نسبت به تأمين بالگرد اورژانس هوايي اقدام کند؛ ضمنا مراتب جهت تذکر به وزارت بهداشت محضر دادستان کل کشور ارسال مي‌شود.

آخرين خبر ايلام در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/