ایلنا/ یک باب ساختمان واقع در چهارراه انقلاب شهر سنندج برای استقرار و سرپناه کارگران ساختمانی اختصاص یافت.

به مناسبت هفته کار و کارگر در راستای حفظ شأن و کرامت کارگران و استادکاران ساختمانی شهر سنندج، یک باب ساختمان متعلق به شهرداری واقع در چهارراه انقلاب برای استقرار و سرپناه کارگران ساختمانی و فصلی اختصاص یافت.
حشمت‌اله صیدی شهردار سنندج در حاشیه افتتاح گفته است؛ با اجرای طرح ساماندهی کارگران ساختمانی در شهر سنندج، کارگران زحمتکش این شهر از این پس باید تنها در  محل مشخص شده استقرار یابند.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online