ایرنا/ مدیر بهره‌برداری و نگهداری سد کوثر گچساران گفت: ۹۳ درصد از حجم مخزن سد کوثر گچساران در سال آبی جاری پر شده است.

اکبر خدری، مدیر بهره‌برداری و نگهداری سد کوثر گچساران اظهار کرد: هم اکنون ۵۰۹  میلیون مترمکعب آب در مخزن سد کوثر ذخیره شده است.
وی با اشاره به اینکه میزان بارندگی از ابتدای سال آبی تاکنون در ایستگاه هواشناسی سد کوثر ۳۹۶ میلیمتر بوده است، افزود: در حال حاضر میزان حجم خالی مخزن سد کوثر ۳۸ میلیون مترمکعب است.
خدری گنجایش مخزن سد کوثر را ۵۴۷ میلیون متر مکعب اعلام کرد.
مدیر بهره‌برداری و نگهداری سد کوثر گچساران با بیان اینکه حجم آب رها شده جهت پیش بینی و کنترل سیلاب در سال آبی جاری ۸۰  میلیون مترمکعب بوده اظهار داشت: کل ورودی به مخزن سد کوثر از ابتدای سال آبی تاکنون ۲۷۵ میلیون مترمکعب و کل خروجی از مخزن از ابتدای سال آبی نیز ۲۳۵ میلیون مترمکعب بوده است.
خدری افزود: از ابتدای سال آبی میزان کل مصرف از سد کوثر به تفکیک ۲۵ میلیون مترمکعب برای کشاورزی، ۲ میلیون مترمکعب برای صنعت و ۷۰ میلیون مترمکعب برای آشامیدنی و ۴۵ میلیون مترمکعب زیست محیطی و نیز سایر مصارف بوده است.
وی با بیان اینکه نرمال تراز مخزن بتنی این سد از سطح دریا ۶۲۵ متر است، گفت: هم اکنون تراز این سد ۶۲۲.۴۴ متر است.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today