صدا و سیما/ معاون بازسازی بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد گفت: مشخصات افراد برای دریافت سهیمه سیمان در سامانه‌ای ثبت می‌شود.

اصالت زاده، معاون بازسازی بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: نیاز‌های سیمان برای واحد‌های زلزله زده از طریق هگمتانه همدان تامین می‌شود و با توجه به طولانی بودن مسیر کرایه حمل سنگین است، بنابراین اولویت تامین سیمان برای واحد‌های احداثی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه برای واحد‌های تعمیری نوع یک، حداکثر ۲۰ کیسه سیمان برای آن‌ها درنظرگرفته می‌شود، بیان کرد: ۲۰ کیسه سیمان در سخت‌ترین شرایط ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد، بنابراین به کسانی که واحد تعمیری دارند اعلام شد نیاز سیمان را از طیق بازار تهیه شود تا بعد ازتامین سیمان برای واحد‌های احداثی، در مرحله بعد سیمان واحد‌های تعمیری را در اولویت قرار می‌دهیم.
معاون بازسازی بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه افرادی که متقاضی دریافت برای واحد احداثی هستند و حدود ۲۰ روز در انتظار دریافت سهمیه قرار دارند، گفت: اگر شرایطی فراهم شود که سیمان به تعداد زیاد تامین شود بدون شک برای واحد‌های تعمیری سیمان درنظرگرفته می‌شود.
اصالت زاده اضافه کرد: برای دریافت سیمان مشخصات افراد در سامانه ثبت می‌شود و در چند مرحله افراد فیلتر می‌شوند بنابراین دریافت خارج نوبت سهمیه سیمان غیرممکن است.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today