فارس/ بر اساس ارزیابی‌هایی که وزارت بهداشت انجام شده، دکتر بهادر به عنوان برترین جراح فوق تخصص کودکان کشور انتخاب شود.

علی بهادر در رشته فوق تخصص جراحی کودکان، توانست مقام اول کشوری را کسب کند.
بر اساس ارزیابی‌هایی که وزارت بهداشت انجام شده، بهادر به عنوان برترین جراح فوق تخصص کودکان کشور انتخاب شود.
این ارزیابی‌ها بر اساس مقالات علمی سوابق اجرایی و جراحی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان و ارزیابان وزارت به صورت تخصصی انجام می‌شود.
علی بهادر متولد روستای محمد جمالی بخش شبانکاره و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فارس را در کارنامه کاری خود دارد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar