باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان‌شمالی از درجه‌بندی کارخانجات آردسازی در امسال خبر داد.

سیدجلال موسوی، مدیر کل غله وخدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: طرح ارزیابی و درجه بندی کارخانجات آردسازی با هدف ایجاد فضای رقابتی در تولید آرد مرغوب ودر راستای ارتقای کیفیت آرد استان اجرا می‌شود.
وی افزود: کمیته ارزیابی ودرجه بندی کارخانجات آردسازی استان بر اساس آیین نامه اجرایی ارزیابی و درجه‌بندی کارخانجات آرد، عملکرد آسیابانان استان را از قبیل امکانات ذخیره‌سازی، تجهیزات آزمایشگاهی، موازین بهداشتی، تجهیزات بوجاری و کیفیت آرد استحصالی را مورد ارزیابی ورتبه بندی آن‌ها را تعیین می‌کنند.
مدیرکل غله وخدمات بازرگانی خراسان شمالی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۶ کارخانه آردسازی در سطح استان در حال فعالیت هستند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today