ایسنا/ رئیس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه مخالف ادامه تعطیلی اصناف برای مهار کرونا هستم، گفت: باید دید آیا با تعطیلی سه هفته ای اصناف، شدت شیوع کرونا در اصفهان کاهش یافته است، در حالیکه آمار مبتلایان و فوتی های ناشی از این ویروس حکایت از چیز دیگری است.

رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص تمدید تعطیلی اصناف به مدت یک هفته دیگر با توجه به وضعیت قرمز کرونا، اظهار کرد: به شخصه مخالف تعطیلی اصناف به دلیل شیوع و گسترش کرونا هستم.
وی با اشاره به سوء تدبیر و تصمیمات اشتباه برای مقابله با کرونا از ابتدای امسال تاکنون، با بیان مثالی گفت: چنانچه سدی از  ۱۰ نقطه نشتی آب دارد و ما به جای تصمیم برای بستن آن ۱۰ نقطه، در جلسه ای به نتیجه برسیم که تنها یک نقطه را باید ببندیم، در این شرایط آب همچنان از ۹ نقطه دیگر نشتی خواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه اصناف تنها عامل ۱۰ درصد انتقال و شیوع کرونا هستند، ادامه داد: ستاد ملی مقابله با کرونا در تصمیم گیری برای مهار کرونا، تنها یکی از ۱۰ نقطه نقل و انتقال ویروس، یک نقطه و همان اصناف را تعطیل کرده است و معتقدم حتی چنانچه ۱۰۰ درصد اصناف مغازه های خود را تعطیل کند، تنها ۱۰ درصد به مهار کرونا کمک می کنند.
جهانگیری توضیح داد: دولت حاضر نیست بانک ها، اداره دارایی و فرمانداری، تامین اجتماعی و غیره را تعطیل کند و ستاد مقابله با کرونا تنها فشار را بر روی ۱۰ درصد و اصناف گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه طی یک و ماه نیم گذشته اصناف به دلیل وضعیت کرونا به نوعی تعطیل شده اند، گفت: این گونه تصمیمات فرسایشی شده است و حتی چنانچه ۱۰ هفته دیگر هم اصناف تعطیل باشند، این شرایط نمی تواند برای مهار کرونا اثرگذار باشد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با اعتقاد بر اینکه ستاد مقابله با کرونا در دو هفته طلایی نوروز باید برخی تعطیلی ها را با شدت دنبال می کرد، گفت: تصمیم گیران می توانستند به جای تعطیل سه هفته ای اصناف که به نظر می رسد باز هم ادامه داشته باشد، دستگاه های دولتی و ادارات را به طور کامل یک هفته تعطیل کنند تا از قدرت انتقال کرونا کاسته شود.
وی ابراز عقیده کرد: تصمیمات فرسایشی تعطیلی اصناف که برخی باز باشند و برخی دیگر بسته، برای مهار کرونا مناسب نیست و باید توجه داشت با ادامه محدودیت تعطیلی اصناف، آستانه تحمل مردم نیز به مرور کاهش می یابد.
جهانگیری با بیان اینکه همواره مخالفت خود را نسبت به تعطیلی اصناف و ادامه آن به ستاد استانی کرونا اعلام کرده ام، گفت: آقای رضایی استاندار اصفهان در این جلسات همواره می گویند که رئیس جمهور دستور داده که هیچ بخشی اجازه تصمیم گیری برای باز کردن و یا تعطیلی در شرایط کرونا را ندارد، مگر ستاد ملی مقابله با کرونا.
وی با تاکید بر اینکه دولت امروز به جای هزینه دادن برای تعطیلی دستگاه های خود، فشار را به اصناف وارد می کند، گفت: با تداوم این شرایط میزان تمکین اصناف از تصمیمات ستاد ملی کرونا کاهش می یابد، اما ستاد ملی کرونا باید اشتباهات خود را در برخی تصمیمات بپذیرد و تجدیدنظر کند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه مطابق تصمیمات، فعالیت بانک ها یک روز در میان شده و یا در شرایط فعلی یک سوم کارمندان باید بر سر کار حاضر شوند، گفت: باید دید، آیا ستاد مقابله با کرونا برنامه ریزی برای کاهش مراجعات به ادارات و بانک ها کرده و میزان مراجعات را به یک سوم رسانده است؟
وی تاکید کرد: متاسفانه با وجود شیفت بندی، میزان مراجعات مردم به ادارات نه تنها کمتر نشده، بلکه حجم کار بر دوش تعداد کارمند حاضر ریخته می شود که در این شرایط مدت زمان حضور ارباب رجوع و ازدحام آنها در ادارات و بانک ها بیشتر می شود.
جهانگیری تصریح کرد: متاسفانه برخی تصمیمات ستاد ملی مقابل با کرونا، دست و پا شکسته است و چنانچه دولت یک هفته تمام ادارات و بانک ها را به طور کامل تعطیل کند، در مهار و انتقال ویروس کرونا بسیار اثرگذار است.
به گفته رئیس اتاق اصناف اصفهان، سوال است که آیا با تعطیلی سه هفته ای اصناف، شدت شیوع کرونا در اصفهان کاهش یافته است؟ در حالی که آمار مبتلایان و فوتی های ناشی از این ویروس حکایت از چیز دیگری است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today