باشگاه خبرنگاران/ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از برخورد صاعقه و احتمال بارش تگرگ در استان خبر داد.
 
لطفی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش های ثبت شده از ایستگاه محمد آباد پسکوه با حدود ۱۰ میلی متر، آرین شهر و زهری حدود ۴ میلی متر گزارش شده است.
او افزود: با توجه به خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی تا اواخر این هفته، گاهی وزش باد شدید لحظه ای و در برخی نقاط گرد و خاک، افزایش متناوب ابر و وقوع بارش های رگباری همراه با رعد و برق قابل پیش بینی است.
لطفی تصریح کرد: در مناطق مرتفع برخورد صاعقه و در نقاط کوهپایه ای احتمال بارش تگرگ وجود دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به شرایط فصل و ماهیت رگباری بارش ها احتمال وقوع روان آب در برخی نقاط تا روز سه شنبه قابل پیش بینی است.
او ادامه داد: به لحاظ دمایی تا روز سه شنبه روند تغییرات دما در منطقه کاهشی است.
لطفی بیان کرد: پرهیز از سفر های غیر ضروری، پرهیز از صعود به ارتفاعات، اجتباب از چرای دام، عدم استقرار در حاشیه رودخانه های فصلی و مسیر ها، پاک سازی آب راهه ها، اطمینان از استحکام سازه ها، پوشش گلخانه ها و سقف های موقت تابلوهای تبلیغاتی در این مدت توصیه می شود‌.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today