صدا و سیما/ ۱۸ واحد صنفی متخلف به علت رعایت نکردن مصوبات ستاد مقاله با کرونا در زمینه اعمال محدودیت‌های کرونایی شهر‌های قرمز در شهرستان اسفراین پلمب شد.

سروش جوان، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اسفراین گفت: ۱۸ واحد صنفی متخلف به علت رعایت نکردن مصوبات ستاد مقاله با کرونا در زمینه اعمال محدودیت‌های کرونایی شهر‌های قرمز پلمب شد.
وی افزود: از ۱۸ فروردین تا کنون ۷۵۰ مورد بازرسی از نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اجرای محدودیت‌های کرونایی در سطح اصناف شهرستان انجام شد که ۱۴۸ مورد تذکر شفاهی و ۲۵ مورد تذکر کتبی گرفتند.
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت اسفراین میزان رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و محدودیت‌های کرونایی وضعیت قرمز از سوی اصناف این شهرستان را ۸۰ درصد عنوان کرد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today