ایسنا/ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: پس از تزریق واکسن نیز باید از ماسک استفاده کرد زیرا علاوه بر مقابله در برابر ویروس های جهش یافته، فردی که واکسن زده به بیماری مبتلا نمی شود؛ اما سیستم ایمنی بدن وی به ویروس اجازه تکثیر را نمی دهد و مهار می کند.

انتظارمهدی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره واکسیناسیون کرونا گفت: واکسن سینوفارم، بهارات یا کوواکس واکسن های کشته شده ویروس است. در واکسن های اسپوتنیک وی و آسترازنکا ذرات ویروس با تکنولوژی پیچیده به کار رفته؛ اما ایجاد بیماری نمی کند اما سیستم ایمنی بدن را به خوبی تحریک و به خوبی فعال می کنند و آنتی بادی و سایر موادی که باید در مقابل بیماری ایجاد شوند، تشکیل و وارد چرخه گردش خون می شود و در زمان مواجه با ویروس کرونا بدن می تواند از خود دفاع کند.
وی ادامه داد: اثربخشی این واکسن ها متفاوت است؛ اما نتیجه مهم واکسیناسیون کلی است و پس از دریافت واکسن سیستم ایمنی جمعی ایجاد می شود و از رشد و تکثیر ویروس مانع می شود. 
انتظارمهدی درباره عوارض واکسن افزود: واکسن در واقع ماده خارجی است که وارد بدن می شود و بخشی از موجود(در یکی ویروس ضعیف شده، کشته شده و بخشی از موجود زنده) که قابلیت ایجاد بیماری را ندارند بدن نیز علاوه بر اینکه آنتی بادی و سایر مواد برای مقابله ترشح می کند ممکن است در کنار این واکنش هایی به همراه داشته باشد. عوارضی از جمله تب و سردرد و قرمزی محل تزریق پس از تزریق واکسن، طبیعی است.
وی درباره دوز یادآوری واکسن کرونا، بیان کرد: در واکسن کرونا نیز به مانند سایر واکسن ها از جمله فلج اطفال، کزاز، دیفتیری و سیاه سرفه دارای دوز یادآور هستند. در واکسن های ویژه کرونا نیز این موضوع پیش بینی شده است و حداقل باید دو دوز دریافت کنند. به طور معمول دوز یادآور واکسن های سینوفارم، بهارات و اسپوتنیک وی ۲۸ روز بوده و واکسن آسترازنکا ۱۲ هفته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی تشریح کرد: پس از تزریق واکسن نیز باید از ماسک استفاده کرد زیرا علاوه بر مقابله در برابر ویروس های جهش یافته، فردی که واکسن زده به بیماری مبتلا نمی شود؛ اما سیستم ایمنی بدن وی به ویروس اجازه تکثیر را نمی دهد و مهار می کند؛ اما می تواند در صورت ابتلا به کرونا، ویروس را به افراد سالم و در معرض خطر منتقل کند.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today