تسنیم/ با وجود بحرانی بودن وضعیت کرونایی ۴ شهرستان قزوین، تاکستان، البرز و آوج در هفته قبل در ۷ روز اخیر جغرافیایی کرونایی استان دستخوش تغییراتی شد و ۲ شهرستان البرز و آوج تغییر رنگ داده و نارنجی شد.

در هفته ششم از بهار 1400 و در فاصله روزهای 7 اردیبهشت تا 13 اردیبهشت‌ماه جمعیت مبتلایان کرونایی کاهش محسوسی داشت و حتی به کانال 300 نفر در یک روز هم رسید. با این حال وضعیت فوتی‌ها و کرونایی نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشت و حتی رکورد فوتی‌های هفته ماقبل نسبت در هفته اخیر شکسته شد.
با وجود بحرانی بودن وضعیت کرونایی 4 شهرستان قزوین، تاکستان، البرز و آوج در هفته قبل طی 7 روز اخیر جغرافیایی کرونایی استان دستخوش تغییراتی شد و 2 شهرستان البرز و آوج تغییر رنگ داده و نارنجی شد. با این حال بحران کرونا در تاکستان بدتر از هفته قبل هم شد که این موضوع واکنش استاندار قزوین را هم در پی داشت. 
اما در هفته گذشته با ثبت 14 فوت در روز رکورد بیشترین فوتی کرونایی نسبت به هفته قبل افزایش پیدا کرد اما از سوی دیگر رکورد کمترین فوتی روزانه هم از آغاز پاندمی چهارم کرونا در قزوین با 5 فوتی ارتقا یافت. با این حال استمرار محدودیت‌های شدید کرونایی در 2 هفته اخیر اثر چندانی بر وضعیت کرونایی استان نگذاشت و کاهش آمار با محدودیت‌های شدید تناسبی نداشت.
این نکته نشان می‌دهد که محدودیت‌های شدید و فوق‌العاده کرونایی که بیشتر فعالیت اصناف گروه‌های 2 تا 4 را هدف قرار داد، بدون توجه به واقعیت‌ها و رفتار اجتماعی مردم لحاظ شد و به جای تمرکز بر محدود کردن مراودات و گردهمایی‌های خانوادگی به سراغ محدود کردن اصنافی رفت که بسیاری از آنها در روزهای عادی هم هیچ تجمعی ایجاد نمی‌کنند.
با این حال تشدید و تسریع در اجرای طرح مراقبت در منزل از سوی دانشگاه علوم پزشکی و به‌کارگیری بیمارستان صحرایی ارتش توانست سبب جهش در میزان ترخیصی‌های بیمارستانی شود؛ هر چند در نهایت میزان بهبودیافتگان نسبت به هفته ماقبل ثابت ماند.
همچنین در هفته اخیر با پوشش بیمه‌ای داروهای ضدکرونا از جمله رمدیسیویر و فاویپیراویر به بیماران سرپایی کرونایی زمان اقامت آنها در بیمارستان و همچنین مدت زمان ترخیص کاهش یافت. با این همه پیش‌بینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین این است که حداقل تا 10 روز آینده اتفاق مثبتی در حوزه فوتی‌های کرونایی نخواهد افتاد.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today