مهر/ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: متاسفانه تعداد موارد فوت بر اثر بیماری کرونا در همدان با ١٨ مورد جدید به عدد یک هزار و ٩۶٩ مورد افزایش یافته است.

محمد طاهری، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به آمار فوق اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ۴٣١ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۵ هزار و ۴٢٢ مورد بستری و ٣٨ هزار و ١۶٠ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٨ مورد جدید به عدد ١٩۶٩ مورد افزایش یافته است.
وی افزود: تعداد ٨۴۵ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٢٠٧ مورد در بخش عادی و ١٣ مورد در بخش ICU بستری شدند و حال ۶۶ نفر وخیم گزارش شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ۶۴٨ مورد، بهار ٨۴٩ مورد، تویسرکان ٩٣٣ مورد، رزن ۶٧۴ مورد، درگزین ۲۴٩ مورد و فامنین ٢٨۶ مورد، کبودرآهنگ ٩٢٩ مورد، ملایر ۲ هزار و ٧٨۴ مورد، نهاوند ٢ هزار و ٣٠ مورد و همدان پنج هزار و ۶۶٢ مورد و آمار مبتلایان خارج از استان ٣٧٨ مورد مثبت است.
طاهری تاکید کرد: فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن نوترکیب انستیتو فینلای کوبا با مشارکت انستیتو پاستور ایران در حالا حاضر در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در حال انجام است و تاکنون بیش از ٢ هزار نفر در این مطالعه ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۵٠٠ نفر نیز واکسن را دریافت کرده‌اند.

 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today