باشگاه خبرنگاران/ گورخر نری که هفته گذشته از هلند به ایران منتقل شده بود، به دلیل نامشخصی تلف شده است.

در هفته گذشته ۲ راس گورخر ماده و یک گورخر نر از هلند به ایران منتقل شد. این گور‌ها بعد از انتقال به ایران در باغ وحش صفا دشت نگهداری می‌شدند که متاسفانه روز گذشته باغ وحش صفا دشت خبر تلف شدن گورخر آفریقایی نر را منتشر کرد.
علت مرگ این گورخر هنوز نامشخص است و سازمان محیط زیست و باغ وحش صفا دشت هنوز پاسخ دقیقی درباره مرگ این گونه با ارزش را نداده اند. این درحالی است که یک منبع آگاه در این باره اظهار کرد: دلیل تلف شدن این گونه همچون سایر گونه‌هایی که پیش از این تلف شده بود، مبهم است و سازمان محیط زیست هنوز هیچ اظهار نظری در این باره نکرده است‌.
او در ادامه بیان کرد: سازمان محیط زیست تعطیلی گمرک و نگهداری این حیوانات را برای چند روز در گمرک علت مرگ این گور نر می‌دانند در حالیکه حمل این گونه ها حمل یک سره بوده است و نباید حتی یک ساعتی در گمرک نگهداری می‌شد.
محمد کرمی رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان تهران نیز در خصوص احتمال بیمار بودن گورخر از مبدا عنوان کرد: این مطلب با توجه به آنکه معاینات سازمان دامپزشکی از کشور مبدا و مقصد صورت می‌گیرد منتفی است. نگهداری نامناسب گورخر در محفظه گمرک می‌تواند دلیل تلف شدن حیوان باشد.
گفتنی است که در طی سال‌های اخیر شرایط نامناسب نگهداری حیوانات در باغ وحش‌های ایران سبب تلف شدن گونه‌های متعدد و با ارزشی شده است، بنابراین انتظار می‌رود سازمان محیط زیست نظارت جدی بر این مسئله داشته باشد.


آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran