مهر/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: تا به امروز ۱۹ هزار واکسن در استان زنجان توزیع شده و در واکسیناسیون ایرانی - کوبایی ۹ هزار دوز واکسن به ظرفیت استان زنجان اضافه شده است.

پرویز قزلباش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در این باره اظهار کرد: طی روزهای گذشته شاهد بیماری کرونا ویروس در استان هستیم.
وی ادامه داد: استفاده از دو ماسک در درگیری افراد به آسم از نظر علمی ثابت نشده و این مسئله بیشتر در ارتباط با کرونا مطرح شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از ادامه کارآزمایی بالینی در استان زنجان خبر داد و گفت: طی روز گذشته ۳۵۰ نفر در مرکز کارآزمایی بالینی واکسینه شدند.
قزلباش تاکید کرد: تا به امروز ۱۹ هزار واکسن در استان زنجان توزیع شده و در این واکسیناسیون ایرانی - کوبایی ۹ هزار دوز واکسن به ظرفیت استان زنجان اضافه شده است.
وی به اسپری بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: هنوز اطلاعات و میزان اثرگذاری این اسپری مشخص نشده است و افرادی که اطلاعات آنها در سامانه سیب ثبت نشده نباید به صورت مستقیم به مراکز مراجعه کنند و این افراد باید به صورت تلفنی زمان واکسیناسیون خود را دریافت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه تا زمانی که شهرستانی قرمز است مشاغل گروه‌های دو، سه و چهار حق فعالیت ندارند، افزود: برای مطلوب شدن شرایط باید میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادامه یابد.
قزلباش از روند کاهشی بیماری کرونا در استان زنجان در بخش‌های سرپایی و بستری خبر داد و متذکر شد: از هفته گذشته روند خطی بیماری آغاز شده است.
وی تصریح کرد: بیش از ۵۱۵ نفر در بیمارستان‌های استان بستری بوده و بیش از ۲۵ درصد تخت‌های بیمارستانی توسط بیماران کرونایی اشغال شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه تغییر رنگ شهرستان‌ها تابع شاخص‌هایی است که در صورت تغییر این شاخص‌ها رنگ شهرها تغییر می‌کند، یاد آور شد: شهرستان ابهر دارای وضعیت بهتری بوده و دو شهرستان زنجان و خرم‌دره در وضعیت قرمز هستند.

 
  
 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today