صدا و سیما/ سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی از کاهش ۳۷ درصدی حجم ذخیره  آب در سد‌های مخزنی استان خبر داد و گفت: حجم فعلی ذخایر سد‌های مخزنی استان ۱۸.۳ میلیون مترمکعب است که این میزان پارسال گذشته ۲۹.۴ میلوین مترمکعب آب بوده است.

سعید سروری، سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی بیان داشت: سد رزه درمیان، سد دره بید، سد کریت و سد نهرین طبس، سد فرخی قائنات، سد شهید پارسای سرایان، سد حاجی آباد زیرکوه و سد سیاهوی سربیشه سد‌های مخزنی استان هستند که در حال حاضر ۳۱.۲۸ درصد از مخازن آن‌ها آب ذخیره دارد.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today