ايرنا/ رئيس پليس راه شمال استان کرمان گفت: بنا به ابلاغ ستاد ملي کرونا، از روز سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ماه تا روز شنبه ۲۵ ارديبهشت تردد بين شهرها ممنوع خواهد بود.

علي رضايي، رئيس پليس راه شمال استان کرمان اظهار کرد: بنا به ابلاغ ستاد ملي کرونا، محدوديت هاي تردد از ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ماه الي ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۵ اين ماه در سراسر استان، بين شهرها توسط پليس راه اعمال و اجرايي خواهد شد.
وي ادامه داد: بر اين اساس از هم استاني هاي عزيز درخواست مي شود حتما به مقررات ابلاغي توجه ويژه اي داشته باشند و از سفرهاي غيرضروري خودداري کنند تا شاهد سير نزولي بيماري کرونا باشيم.
رئيس پليس راه شمال استان کرمان اظهار کرد: تردد خودروهاي شخصي به صورت هوشمند توسط دوربين ها و در نقاط فاقد دوربين، توسط ماموران پليس راه کنترل و اعمال قانون خواهند شد.

 
 

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar