ايسنا/ دو فوتباليست خوزستاني به اردوي تيم ملي بانوان فراخوانده شدند.

سرمربي تيم ملي فوتبال بانوان، ۳۰ ورزشکار را به اردوي انتخابي اين تيم دعوت کرد که در ليست دعوت شذگان نام دو خوزستاني ديده مي شود.
مونا حمودي و سارا ظهرابي نيا، دو خوزستاني دعوت شده به اين اردو هستند.
اردوي انتخابي تيم ملي فوتبال بانوان از ۲۱ تا ۲۷ ارديبهشت در  مرکز ملي فوتبال برگزار مي شود. 

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today