ایرنا/ مسئول اداره مراتع اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: عشایر کوچ رو غیربومی امسال ۴۳ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان به مراتع این استان خسارت وارد کردند.

حاجی رضا جودکی، مسئول اداره مراتع اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان روز سه‌شنبه اظهار کرد: عمده ترین خسارت را عشایر غیر بومی استان های همدان و کرمانشاه به مراتع لرستان وارد و عشایر بومی استان با انجام کوچ ماشین رو، خسارت کمتری ایجاد می کنند.
وی با اشاره به زمان کوچ عشایر از ابتدای اسفند تا اواخر فروردین ماه گفت: حدود ۸۰۰ خانوار عشایر استان های همدان و کرمانشاه هر ساله به مدت ۲ ماه از لرستان عبور می کنند و اگر میانگین دارایی هر خانوار را ۳۰۰ واحد دامی در نظر بگیریم حدود ۲۴۰ هزار واحد دامی محسوب می‌شود.
وی افزود: نیاز علوفه هر واحد دامی به طور میانگین ۱.۵ کیلوگرم و روزانه ۳۶۰ هزار کیلوگرم است که در ۲ماهه زمان کوچ ۲۱ هزار و ۶۰۰ تن علوفه از مراتع لرستان مصرف می‌شود و با احتساب قیمت هر کیلوگرم علوفه ۲ هزار و ۳۰ تومان، در مجموع ۴۳ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان خسارت به مراتع لرستان وارد شده است.
جودکی ادامه داد: عشایر بومی با خودرو اقدام به کوچ می‌کنند که شاید به مراتع آسیبی وارد نشود اما به دلیل رسیدن سریع به مقصد شاهد چرای زودرس دام هستیم.
جودکی با اشاره به وجود ۸۴ هزار و ۳۵۷ هکتار مرتع در لرستان گفت: به طور متوسط و در شرایط ایده‌آل میانگین تولید علوفه در استان ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار است که اکنون با توجه به خشکسالی این تولید ۶۰ درصد کاهش یافته و طبق آمار، ۱۲۰ کیلوگرم علوفه افت تولید در هکتار گزارش شده است.
گفتنی است در حال حاضر جامعه عشایری لرستان بیش از ۱۴ هزار و ۶۳۸  خانوار با جمعیتی معادل ۸۳ هزار و ۶۹۰ نفر است که در ۱۴ ایل و ۱۵ طایفه مستقل سازمان یافته هستند و با داشتن یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دامی سالانه ۲۵ درصد از پروتئین مورد نیاز استان را تامین می کند.
تولیدات سالانه عشایر استان شامل ۱۲ هزارتن گوشت قرمز، ۲۹ هزار تن شیر، یک هزار و ۳۲ تن پشم، ۱۸ تن عسل، ۱۷ تن روغن حیوانی، ۶۳۰ تن پرورش ماهی سردآبی، ۱۵ هزار و ۵۵۷ تن گندم، ۱۵ هزار و ۵۲۳ تن جو، پنج هزار و ۳۲ تن حبوبات، هفت هزار و ۴۶۰ تن صیفی جات و همچنین پنج درصد صنایع دستی استان است.
عشایر لرستان، مالکیت ۸۵ هزار هکتار از اراضی و یک هزار و ۳۰۰ هکتار از باغات استان را در اختیار دارند.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy