مهر/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: برنامه تهیه و تولید بذر برای استان در سال جاری مقدار ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن گندم و پنج هزار تن بذر جو است.

اسفندیار حسنی مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به نقش بذر در میزان عملکرد نهایی کشاورزان اشاره کرده و بیان داشت: ضروری است مزارع بذری توسط شرکت‌های تولید بذر و واحد ثبت و گواهی بذر و نهال رصد شده و توصیه‌های لازم به پیمانکاران برای تهیه حداکثری بذر از مزارع تحت نظارت به عمل آید.
وی تاکید کرد: با توجه به بروز پدیده خشکسالی و تبعات ناشی از آن، مزارع گندم و جو به خصوص در مناطق سرد استان توسط کمیته‌ای از کارشناسان سازمان و واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مورد رصد قرار گرفته و خرید بذر مرغوب و خارج از چرخه تولید توسط شرکت‌های تولید بذر در دستور کار قرار گرفته و در انبارهایی خارج از محل واحد تولید بذر شرکت نگهداری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: برنامه تهیه و تولید بذر برای استان لرستان در سال جاری مقدار ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن گندم و پنج هزار تن بذر جو است.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy