باشگاه خبرنگاران/ مدیر شبکه بهداشت و درمان باغملک گفت: کار واکسیناسیون کرونا ویروس افراد با شرایط سنی ۷۰ سال و بالاتر در این شهرستان آغاز شده است.

محمدحسین یاوراحمدی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان باغملک اظهار کرد: کار واکسیناسیون کرونا ویروس افراد با شرایط سنی ۷۰ سال و بالاتر در محل بیمارستان قدیم واحد زنجیره سرد شهرستان و مراکز خدمات جامع سلامت تحت نظر مجموعه شبکه بهداشت و درمان باغملک انجام می‌شود.
او بیان کرد: مردم شهرستان باغملک که جزء این گروه هدف هستند و سن آن‌ها ۷۰ سال و بالاتر است دعوت می‌شود که با حضور در مراکز اعلام شده واکسن خود را دریافت نمایند.


آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today