مهر/ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از تایید صلاحیت سه عضو فعلی شورای اسلامی شهر اصفهان خبر داد.

علیرضا نصراصفهانی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اعلام نتایج تایید صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی در اصفهان، اظهار کرد: با اعلام شورای عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر سه عضو فعلی شورای شهر تایید صلاحیت شدند.
وی افزود: بر این اساس کوروش محمدی، شیرین طغیانی و اینجانب علیرضا نصر اصفهانی اعضای تایید صلاحیت شده فعلی شورای شهر اصفهان هستند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: انتظار و امید داریم در هیئت نظارت مرکزی در تهران باز هم با توجه به اینکه همه افرادی که در این مرحله هم صلاحیت آنها با مشکل مواجه شد در مرحله بعدی تایید صلاحیت شوند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today