نماد آخرین خبر

پیش‌بینی بارش نرمال در ماه‌های خرداد تا مرداد ۱۴۰۰ مازندران

منبع
فارس
بروزرسانی
پیش‌بینی بارش نرمال در ماه‌های خرداد تا مرداد ۱۴۰۰ مازندران

فارس/ معاون توسعه و پيش‌بيني هواشناسي مازندران گفت: ميانگين بارش در ماه‌هاي خرداد تا مرداد ۱۴۰۰ نرمال تا کمتر از نرمال پيش‌بيني مي‌شود.

احمد اسدي معاون توسعه و پيش‌بيني هواشناسي مازندران امروز درباره پيش‌بيني فصلي بارش و دماي هواي مازندران اظهار کرد: ميانگين بارش هشت ماهه سال زراعي جاري استان مازندران منتهي به ارديبهشت ماه امسال(براساس گزارش ملي اقليم و مديريت بحران خشکسالي سازمان هواشناسي کشور) ۴۰۲ ميلي‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلندمدت که حدود ۴۹۴ ميلي‌متر بوده حدود ۱۹ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال زراعي گذشته ۳۷ درصد کاهش داشته است.
وي افزود: براساس اين گزارش ميانگين بارش ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰ استان مازندران حدود ۵۳ ميلي‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلندمدت که حدود ۴۴ ميلي‌متر بوده حدود ۲۰ درصد افزايش داشته است.
معاون توسعه و پيش‌بيني هواشناسي مازندران بيان کرد: ميانگين دماي هواي هشت ماهه سال زراعي جاري استان مازندران منتهي به ارديبهشت ماه امسال ۱۰ درجه سلسيوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلندمدت که ۸.۸درجه سلسيوس بوده حدود ۱.۲ درجه سلسيوس افزايش و نسبت به مدت مشابه سال زراعي قبل حدود ۰.۹ درجه سلسيوس افزايش داشته است.
اسدي يادآور شد: ميانگين دماي هواي ارديبهشت۱۴۰۰ استان مازندران۱۶.۷ درجه سلسيوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلند مدت که ۱۴.۷ درجه سلسيوس بوده که حدود ۲ درجه سلسيوس افزايش داشته است.
وي در ارتباط با پيش‌بيني فصلي بارش و دماي استان مازندران طي سه ماه آينده، تصريح کرد: براساس خروجي‌هاي مدل اقليمي پژوهشکده اقليم‌شناسي سازمان هواشناسي کشور، ميانگين بارش در ماه‌هاي خرداد تا مرداد ۱۴۰۰، نرمال تا کمتر از نرمال پيش‌بيني مي‌شود.
معاون توسعه و پيش‌بيني هواشناسي مازندران ادامه داد: همچنين ميانگين دماي هوا از خرداد تا مرداد ماه ۱۴۰۰ نيز در محدوده نرمال پيش‌بيني مي‌شود.
اسدي با تاکيد بر اينکه با توجه به بارش و منابع آب در دسترس استان کماکان لازم است تمهيداتي براي مديريت مصرف بهينه منابع آب و انرژي صورت گيرد، گفت: صحت پيش‌بيني فصلي بارش و دماي هواي کشور بين ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده و در ماه‌هاي گرم صحت پيش‌بيني کمتر از ماه‌هاي سرد سال است.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today