logo

برق در فارس و خاموشی‌هایی که به جدول می‌خورد

منبع
ايرنا
بروزرسانی
برق در فارس و خاموشی‌هایی که به جدول می‌خورد

ايرنا/ محتواي جدول خاموشي هاي برق در شيراز و ساير شهرستان‌هاي استان فارس هر چند خبر خوبي براي شهروندان ندارد ولي دست کم آنها را آگاه مي‌کند که خود را براي برنامه خاموشي‌هاي نوبتي آماده کنند،در نخستين روز انتشار اين جدول در شيراز و ساير شهرستان ها تفاوت‌ها و عدم تطابق هايي عملياتي مشاهده شد.

مسئولان شرکت هاي توزيع برق در شيراز و ساير شهرستان هاي استان فارس وعده داده اند که از امروز سوم خرداد ماه برنامه خاموشي هاي نوبتي مطابق با جداول اعلام شده به پيش مي رود.
راهنماي جداول زمان بندي خاموشي احتمالي مديريت اضطراري بار شبکه به اين ترتيب است که  هر مشترک با دريافت اولين خاموشي و اطمينان از اينکه خاموشي مديريت اضطراري بار است با مراجعه به جدول و تطابق روز و ساعت نسبت به شناسايي گروه  خود اقدام و پس از شناسايي، از جدول فوق براي بقيه ساعات و ايام هفته استفاده کند.
در اين زمينه تاکيد شده است که برنامه زمان بندي احتمالي و حذف يا اعمال خاموشي ها متأثر از بار شبکه سراسري است که مسئولين شهرستان و استاني در آن نقشي ندارند. همچنين خاموشي ها حتي الامکان در موعد مقرر پايان مي يابد لذا تاکيد شده شهروندان از تماس هاي غير ضروري و مکرر با سامانه ۱۲۱ در طول مدت خاموشي خودداري کنند تا ساير مشترکين بي برق که دچار خرابي داخلي شده اند بتوانند راحت تر با سامانه ارتباط برقرار کنند.
همچنين در اين زمينه اعلام شده جدول زمان بندي مربوط به خاموشي هاي با برنامه است و در صورت بروز خرابي در شبکه،زمان و محل خاموشي از طريق پيام در سامانه ۱۲۱ اطلاع رساني مي شود. 
مشترکين کشاورزي و صنعتي و عمومي اداري که داراي کنتورهاي هوشمند هستند نيز طبق دستورالعمل هاي قبلي مشمول خاموشي مي شوند.

صرفه جويي بالغ بر ۵۱ ميليارد ريال در توزيع برق شيراز
حسين صالحي، معاون فروش و خدمات مشترکين شرکت توزيع نيروي برق شيراز دوشنبه گفت: با شناسايي و رفع عيب ۵هزار و ۹۵۸ کنتور معيوب در آزمايشگاه مرکزي اين شرکت منجر به ۵۱ ميليارد ريال صرفه جويي شده است.

حسين صالحي به تشديد اقدامات برنامه ريزي شده براي مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي برق در ايام تابستان اشاره کرد و گفت:با هدف کنترل مصرف غير مجاز مشترکين، جمع آوري ريسه هاي برق از مراکز تجاري و همچنين دستکاري کنتور و جمع آوري کنتور هاي معيوب بررسي شد و در مدار رسيدگي قرار گرفت.
او بيان کرد: طي يکسال گذشته اقدامات مرتبط با مديريت مصرف انرژي برق، منجر به صرفه‌جويي بالغ بر ۲۵۰ مگاوات شده است.
صالحي با اشاره به اينکه افزايش تمايل افراد به حضور در بازارهاي مالي رمزارزها، منجر به افزايش تقاضا براي نصب دستگاه‌هاي ماينر همراه بوده است، گفت: طي يکسال گذشته بالغ برچهار هزار و ۷۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز که به شکل غيرقانوني در نقاط مختلف تحت مديريت توزيع برق شيراز نصب شده بود، کشف و ضبط شده است.
وي با اشاره به همکاري تنگاتنگ شرکت توزيع نيروي برق شيراز با دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي در شناسايي و برخورد قانوني با متخلفان در اين زمينه، گفت: سوءاستفاده برخي مشترکان از انرژي برق و اقدام به استخراج رمزارز، طي يکسال گذشته منجر به خسارت قابل توجهي به شرکت توزيع برق شيراز شده است.
صالحي با بيان اينکه وارد شدن اين حجم از خسارت به دليل مصرف غيرمجاز ۶ هزار و ۸۰۰ مگاوات ساعت انرژي برق بوده است، يادآور شد: طي يک سال اخير۴هزار و ۷۰۰ دستگاه ماينر غيرمجاز با هماهنگي قضايي توسط ماموران انتظامي در نقاط مختلف تحت مديريت شرکت کشف و ضبط شده است. طرح شناسايي و برخورد با سوءاستفاده کنندگان از برق و نصب کنندگان دستگاههاي استخراج رمزارز غيرقانوني، همچنان با جديت ادامه دارد.
معاون فروش و خدمات مشترکين شرکت توزيع نيروي برق شيراز اضافه کرد: يکي از راهکارهاي کاهش هزينه براي مشترکان حذف بار پنهان است، که اين امر با خروج کامل دستگاهها از جريان برق حاصل مي شود، زيرا اين دستگاهها در زمان حالت آماده به کار(standby) با توجه به توان مصرفي بين ۵ تا ۳۰ درصد توان نامي برق مصرف خواهند کرد.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online